Възможности за висококвалифицирана работа за имигранти в Югоизточен регион

Повече информация
За проекта

Проектът е принос за изпълнението на ангажиментите, поети от България, като пълноправен член на ЕС за създаване на атрактивна среда за привличане на висококвалифицирани имигранти. В рамките на проекта ще бъде създадена информационна система, отразяваща потребностите от работна сила на пазара на труда на територията на Югоизточен регион, която ще дава възможност на работодателите от приемащото общество в района да предлагат вакантни работни места и по този начин да се благоприятства привличането на квалифицирани имигранти. Платформата предвижда създаването на информационна система за квалификационна структура на безработните лица, отразяваща степента на образование и притежаваните професионални квалификации, които висококвалифицираните имигранти ще могат да попълват. В нея ще бъдат включени полезни за гражданите от трети страни материали и инструменти при търсене на работа. Създаването на интерактивна работна борса ще прескочи географските ограничения на физическите борси за работа и ще даде възможност за привличане на висококвалифицирани имигранти, намиращи се на територията на цялата страна и извън нея.

Повече за портала
Новини
Всички новини
Обяви на сайта:

2 Oбяви

11 работодатели

Последни обяви за работа
Общините, в които можем да ви помогнем