Училища и детски градини

Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена и осигурява образование според държавни образователни изисквания.

Образованието в държавните и общинските училища е безплатно.

Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

Училищното обучение започва на 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволяват това.

За да се информирате за училищата и детските градини в региона посетете-http://www2.mon.bg/adminmon/schools/

Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена, където можете да получите информация за всяко училище, детска градина, или обслужващо звено в Република България, както и изучаваните в него профили и професии.

За да видите списък с всички услуги предоставяни от общината, включително електронна система за записване в детски градини, в първи клас, учебни заведения посетете: Община Бургас, Община Сливен, Община Ямбол, Община Стара Загора

Общините, в които можем да ви помогнем