Центрове за кариерно развитие

Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“-Бургас, ул.”Патриарх Евтимий” №  056/813939, 0876949601-за Бургас, Ямбол и Сливен;

Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта”–гр. Хасково, пл. „Градска болница” № 3- за гр. Стара Загора.

Център за кариерно ориентиране в системата на училищното образование, Адрес : Бургас, ул. „ Райна Княгина" №11, тел. 056/825 809 kariera_bs@abv.bg;

Общините, в които можем да ви помогнем