Работодатели

Този раздел има за цел да помогне на българските работодатели да намерят вискококвалифицирани специалисти, граждани на трети страни, които са им необходими, за да попълнят своите свободни работни места, и да им предостави полезна информация за подбора на работна ръка.

Какво може да направи за вас?

Интерактивна работна борса за висококвалифицирани имигратнити, граждани на трети страни?

Ако желаете на научитекъде и как да набирате вискококвалифицирани специалисти, граждани на трети страни използвайте някой от следните варианти:

  • потърсете автобиографии на подходящи кандидати и се свържете с тях лесно, като се регистрирате безплатно в портала за работодатели;
  • разберете как да обявите работните си места в портала, като кликнете върху „Обява на работно място“;
  • запознайте се с необходимите стъпки в процеса по набиране на персонал, като кликнете върху „Синя  карта на ЕС“;

 

Регистрирайки се като работодател в портала, ще можете да търсите отговарящи на вашите изисквания автобиографии. Ще можете да преглеждате, записвате и организирате кандидатите, улеснявайки процеса по набиране на персонал.

 

Консултации на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на грждани от трети държави:

Всеки вторник-на тел. 02/9265 466-от 9.00 до 17.

Предаване на разрешения за работа: Всеки работен ден от 14.00 до 15.00 часа

 

Създаване на акаунт на работодател

За да създадете работодателски акаунт, първо трябва да създадете личен потребителски профил

 

Списък на работодателски организации, представени на регионално ниво в градовете Бургас, Ямбол, Сливен и Ст. Загора

Бургаско търговско-промишлена палата

Бургас 8000 ул. "Любен Каравелов" № 12

тел.: 056/812 007, тел.: 056/810 072, тел.: 056/810 129,

е-mail:bscci@bcci.bg, drentchev@abv.bg

Ямболска търговско-промишлена палата

Ямбол 8600, ул. „Раковски" №1,

тел: 046/66 29 39, тел/факс: 046/66 50 11
е-mail: ycci@bsbg.net, www.yambiz.com

 

Търговско-промишлена палата-Стара Загора
Стара Загора 6000, ул. „Георги С. Раковски" №66
тел./факс 042/626033; 042/626297
е-mail: office@chambersz.com, www.chambersz.com

 

Сливенска търговско-промишлена палата

Сливен 8801, ул. „Цар Самуил I“, ет. 1, П. К. 1213
тел.: 044/62 36 01, тел.:/факс: 044/62 37 18

е-mail: slcci@bcci.bg, sliven.chamber@gmail.com

 

Търговско-индустриална камара-Бургас

Адрес: 8000 Бургас, ул. „Ап. Карамитев” №3, п.к. 222

Тел.: 056/840 850; 842 356, 056/84-08-23
e-mail: mailto:cci-bs@bu.bia-bg.com

 

Стопанска камара-Стара Загора

Адрес: Стара Загора 6003, ул. „Екз. Антим І" №28

Телефон: 042 /64 11 41; 0878 63 02 03

Факс: 042/255 119

е-mail:sk_sz@mbox.contact.bg

 

Индустриална стопанска асоциация-Сливен

Адрес: Сливен 8800, ул. "Великокняжевска” №22, п.к. 54 А

Телефон: 0887 413 420

е-mail:panayothadjiivanov@abv.bg

 

Индустриална стопанска асоциация–Ямбол

Адрес: Ямбол 8600, ул. “Петър Парчевич",бл. 2, вх. В, ет. 1, ап. 2

Телефон: 046/ 66 31 87, Факс: 046/ 66 31 87

E-mail: tania_dzsr@yahoo.com

 

НАБИРАНЕ НА РАБОТНА РЪКА ОТ ЧУЖБИНА

Наемането на висококвалифицирани специалисти от страни извън ЕС може да насърчи нововъведенията в предприятията и да повиши конкурентоспособността им.

Как да започнете? Какво трябва да обмислите? Кой може да ви предложи помощ и подкрепа?

Повече информация: виж-Национална служба по заетостта

Общините, в които можем да ви помогнем