Култура

Югоизточният район е богат в културно-историческо отношение–на територията на района са регистрирани общо 3593 недвижими паметника на културата. От тях един е със световно значение и това е „Старият град Несебър“ в Бургаска област. Паметниците на културата с национално значение са 124, а културно-историческите резервати са 9. Сред тях са Националният археологически резерват „Кабиле“ в Област Ямбол, архитектурните резервати с. Жеравна, с. Катунище и старинната част на гр. Котел в област Сливен, и резерватите в Област Бургас-с. Бръшлян, Деултум–Дебелт, островите св. Иван и св. Петър в близост до градовете Созопол и Несебър. ЮИРП е на трето място в страната по брой на паметници на културата на единица площ след Северен централен и Югозападен район.

На територията на Република България са регистрирани 10 000 селищни и надгробни могили, които са обявени за паметници на културата с национално значение. Над 2 200 праисторически селищни могили и тракийски надгробни могили са открити в Юизточен регион за планиране.

Интерес представляват и селищата с традиционна възрожденска архитектура по южното Черноморско крайбрежие-Несебър, Поморие, Созопол, Ахтопол, Приморско, Царево. Селищата в природен парк „Странджа“ включват характерни образци на източната и средностранджанската жилищна архитектура. Следва да се отбележат и известните с живата традиция на нестинарството с. Българи, с. Кости и с. Граматиково.

В гр. Ямбол се намират втората по големина в България Ески джамия и Безистена-един от най-големите запазени покрити пазари от 15 век.

Паметници на културата има във всички общини на Югоизточния район за планиране.

 

В Югоизточен район се намират редица културно–исторически паметници с национално и международно значение:

  • Църква „Св.Св. Кирил и Методий” – Бургас;
  • остров Св.Анастасия до гр.Бургас;
  • островите Св.Иван и Св.Петър до гр.Созопол;
  • Територията на Старинния град Несебър и Созопол;
  • с. Бръшлян-архитектурен и исторически резерват;
  • Карановата, Дядовската и Далакова могила край гр. Сливен;
  • Къщите-музеи на Добри Чинтулов и Хаджи Димитър в гр.Сливен; в гр. Казанлък-къща на Емануил Манолов, къщата-музей на Димитър Чорбаджийски–Чудомир, къщата на Петко Стайнов, къщата на Ненко Балкански, Казанлъшката гробница; Ески джамия „Хама-бей”, останки от южна порта на Аугуста Траяна, къщата-музей на Гео Милев и къщата на Николай Лилиев; Национален парк-музей-Шипка-Бузлуджа;
  • Паметника на свободата на връх Столетов;
  • Храм-паметник и Тракийска гробница и култов комплекс в гр. Шипка;
  • Римска баня и Средновековна крепост „Софуларска махала” в гр.Ямбол, на територията на областта е разположен археологическия резерват Античен град Кабиле (Калето).

От културните институции най-голям е броят на читалищата. Такива обекти има в почти всички населени места, като по-голямата част разполагат със самостоятелни сгради, най-често със салон и библиотечен фонд. По-големите разполагат и с клубни и кръжочни зали, но състоянието на сградния фонд и материалната база е незадоволително.

Културният календар на региона се отличава с голямо разнообразие от международни, национални и регионални прояви. Организират се музикални, театрални, филмови, литературни и танцови празници, надпявания и художествени конкурси, маскаради и карнавали, фолклорни събори и чествания на различни народни празници и обичаи, и други.

Подчертано внимание се отделя на културните и творчески изяви на младото поколение, като се провеждат множество фестивали, изложби, празници и конкурси, които представят и едновременно с това насърчават детското творчество. Организират се школи, ателиета, летни училища, които запознават децата с традиционни занаяти или предлагат занимания по интереси.

Друг акцент в културната програма на ЮИРП са празниците и честванията, посветени на известни личности и събития, на морето, на населени места или свързани с традициите и обичаите на етническите малцинства.

Общините, в които можем да ви помогнем