Имигрантски общности

Сформирани ли са общности на имигранти  на територията на региона?

Знаем ли за тях и как можем да установим контакти?

Вижте някои от тях:

            Списък на обществени организации на имигрантски общности на територията  на Югоизточен регион:

 1. Център за подръжка и комуникация  „Руска реч". Адрес: ул „Св.Св.Кирил и Методий" №18
  гр. Бургас, 8000, е-mail: office@rurech.bg, стационарен телефон: 056/993 339
  GSM: 0988 870 844
  www.rurech.bg, FaceBook www.facebook.com/RusRech

 

 1. Клуб"Русь"-Бургас 8000, пл. Тройка, ДК НХК, офис 71-Татяна Липова; Lipova.Tatiyana@neftochim.bg, тел. 056/683 737, моб.: 0886753104

 

 1. Сдружение Украинска диаспора „Балканска сич”, 8000 гр. Бургас ,ул. „Славянска“ № 31,тел.056/825 288, e-mail: moskalyofa@gmail.com

 

 1. „Молдовска диаспора-роден край”: е-mail 1:bb98@abv.bg; e-mail 2: moldodiaspora.plainatal@abv.bg;

 

 1. Роза Терехова, 0877 008 067 общ отговорник на Обединен руски клуб-Несебър

 

 1. "Руски клуб-съотечественик"-Ямбол
  8600, ул. „Е.Янкова“, бл.13, ап.9,
  Председател-Надежда Викторовна Иванова
  тел.: 046/ 66-67-58, моб.: 0888 67 20 83
  e-mail: tranquil_emotion@abv.bg

 

 1. „Руски клуб”-Стара Загора
  6000, ул. „Иван Вазов“, № 9, вх.В, ап.21, 
  Председател-Марина Дмитриевна Владимирова
  тел.: 042/648-779 д., 610-701, моб.: 0885 395 956
  e-mail: marinavladimirova@hotmail.com

 

 1. „Руски клуб "- Сливен
  8800, Дружба, бл.39, вх.А, ап.9
  Председател - Павлова Тамара Ивановна
  тел.: 044/8 15 82
  e-mail: pavlova_t@abv..bg

 

Медии:

 1. „Комсомолская правда“-Руслан Кварцав, специален короспондент, е-mail: poklon1@yandex.ru;
 2. „Руская газета в Болгарий”-Нина Алексиева; е-mail: ninaaleus@mail.ru;
 3. „Болгарскии дом“-Гергана Стоянова, главен редактор, e-mail: editor@bulgariahouse.ru;
Общините, в които можем да ви помогнем