Мобилност в региона

Възможностите за мобилност на територията на Югоизточен регион обхващат железопътен, автобусен, въздушен и морски транспорт. Международното пристанище Бургас е важен център на транспортната система на страната, през което преминава 59% от вноса и износа на страната и има водеща роля за цялостното развитие на икономиката на страната и района.

Въздушният транспорт е представен от международното летище в Бургас, което има стратегическо значение, поради специфичното му географско полжение-на границата между Европа и Азия. Летището е изградено върху площ от 2 540 000 м2, като на територията му функционира един от най-големите центрове за обработка на товари на Балканите. Сред най-големите му предимства е възможността за интермодален транспорт по въздух, море и суша

За повече информация можете да посетите интернет страниците на центровете за градска мобилност и летище Бургас:

http://bdz.bg

http://www.bourgas-airport.com/

http://burgasbus.info/burgasbus/?page_id=61

http://www.pprevozi-sliven.com/

http://www.starazagora.bg/bg/razpisanie-gradski-transport/

 

Общините, в които можем да ви помогнем