Структури на гражданското общество и центрове за интеграция на имигранти

Центрове за интеграция на имигранти в региона

Информационен център за имигранти-Бургас, ул. „Морска“ № 33, моб. тел.0886 177 295; 0886 177 329; burgas.ici@gmail.com

Създаден с подкрепата на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни.

На 18.09.2009 г. Международна организация по миграция България откри първия за страната ни Информационен център за имигранти в Бургас, който продължи функционирането си и през 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015г.

Какво предлага Информационният център за имигранти  на МОМ в Бургас:

 1. Информиране за българската правно-административна система и правата и задълженията на имигрантите в Република България;
 2. Улесняване на достъпа до институциите;
 3. Оказване на помощ при интегриране в социалната, здравната и образователната сфери;
 4. Подкрепа за трудова ориентация и активно включване в пазара на труда;
 5. Провеждане на занимания в ИЦИ-Бургас по социокултрна компетентност и повишаване на знанията на имигрантите по български език;
 6. Насърчаване на междукултурния диалог и стимулиране на участието на имигрантите и техните общности в социалния и културен живот на местно ниво.
 7. Консултиране:
 • Индивидуални консултации в ИЦИ;
 • Групови консултации в ИЦИ;
 • Изнесени консултации в региона-гр. Поморие, гр. Несебър, гр. Созопол ,Малко Търново и с. Подвис;
 • По интернет /административно-правни консултанти/ и онлайн при запитвания, отправени до страницата на МОМ България; iomsofiaintegration@iom.in,  burgas.ici@gmail.com
 • Консултации на телефон:моб.0889815341; 0886177295; 0886177329

8. Приемане на сигнали за нарушения, свързани с правата на имигрантите и достъпа им до услуги.

9 .Разпространение на информационни материали сред имигрантските общности.

 

Информационен център-Слънчев бряг 8240, Парк Хотел Континенталтел: +359 886 701 727,e-mail: info@imigration-sunnybeach.org

Той е създаден през 2014 г. по проект, финансиран от Европейския съюз. От началото на тази година той продължава работата си по проект "Устойчиво развитие и функциониране на Център за информация и подкрепа интеграцията на имигранти в Слънчев бряг", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, водеща организация Сдружение „Съвет по туризъм Самоков", договор BG EIF 2013/01-02.02.

Центърът предоставя безплатни консултации по проблемите на интерграция на гражданите от трети държави. Консултациите се извършват от правен експерт на място в центъра, както и чрез създадената интернет страница.

Центърът улеснява връзката между работодатели и имигранти, дава информация за обучения и преквалификации и предоставя помощ при попълване на различни молби, искания, документи свързани с интеграционния процес на имигрантите.

Общините, в които можем да ви помогнем